+86-754-63930456
కంపెనీ వార్తలు

నూతన సంవత్సర దినోత్సవం, మరింత అందమైన భవిష్యత్తు వైపు

2023-12-28

సమయం ఎగురుతుంది మరియు కొత్త సంవత్సరం రోజు షెడ్యూల్ ప్రకారం వచ్చింది. 2023 సంవత్సరాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, సనాన్‌లోని ప్రతి ఉద్యోగి, పారిశ్రామిక ఆటోమేషన్‌కు తమ ప్రయత్నాలను అందించడానికి, ప్రకాశం సృష్టించడానికి, చేతిని కలిపి శ్రద్ధగా పనిచేశారు. భవిష్యత్తు కోసం ఎదురుచూస్తూ, మెరుగైన 2024ని సృష్టించడానికి మరింత మంది భాగస్వాములతో సహకరించడానికి కూడా మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.

కొత్త సంవత్సరాన్ని స్వాగతించే ఈ పండుగ సందర్భంగా, ప్రతి ఉద్యోగి మరియు భాగస్వామికి మేము హృదయపూర్వకంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మరియు మీ కృషికి మా కృతజ్ఞతలు మరియు గత ఏడాది పొడవునా మా భాగస్వాముల మద్దతును తెలియజేస్తున్నాము.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy